Hyppää sisältöön

Verenpainepotilaille aktiivinen rooli omaan hoitoonsa etämonitoroinnin avulla

Asiakastarina: CARDIOSTROKE-tutkimus x Medixine

CARDIOSTROKE on suomalainen tutkijalähtöinen hanke, jossa tutkitaan verenpainetaudin ja sydämen eteisvärinärytmihäiriön yhteyttä aivoverenkierron häiriöihin. Tutkimuksessa halutaan motivoida potilaita osallistumaan aktiivisesti omien verenpainetasojensa seurantaan ja hoitoon etämonitoroinnin keinoin.

Kohonneesta verenpaineesta kärsivä potilas saattaa mitata verenpaineensa vain muutaman päivän ajan kerran vuodessa ennen vuotuista lääkärin vastaanottoa. Jos verenpainetta ei seurata riittävällä tiheydellä, voi kohonnut verenpaine jäädä havaitsematta tai siihen reagoidaan liian myöhään.

CARDIOSTROKE-tutkimuksessa potilaita osallistetaan hoitoonsa verenpaineen kotimittauksin ja Medixine Suitella rakennetun verenpaineportaalin avulla. Tutkimukseen osallistuvien potilaiden kotimittausten tulokset siirtyvät etämonitorointiteknologian avulla portaaliin, johon on pääsy sekä häntä hoitavalla ammattilaisella että potilaalla itsellään.

Luotettavaa tietoa verenpainetasoista

Tutkimuksessa potilaat satunnaistetaan kahteen eri ryhmään. Interventioryhmän potilaat seuraavat vuoden ajan säännöllisesti omaa kohonnutta verenpainettaan. Näin saadaan kattavaa ja jatkuvaa tietoa verenpainetasoista. Heidän verenpainetasojaan verrataan kontrolliryhmän potilaisiin, joille ei tehdä vastaavaa verenpaineen tehostettua seurantaa ja hoitoa.

”Nyt tutkittavassa toimintamallissa saadaan luotettavaa dataa potilaan verenpainearvoista parhaimmillaan kuukausittain. Tämä voi tuoda merkittävää hyötyä tuoda kohonneiden verenpaineiden varhaiseen havaitsemiseen ja riittävän aikaiseen hoitoon”, kertoo hankkeen tutkija, LL Tuomas Lumikari.

”Näiden mittausjaksojen välillä ei hoitohenkilökunnalla ole välttämättä mitään realistista käsitystä paineiden tasosta”, Lumikari jatkaa.

Tutkimukseen osallistuvat potilaat hoidetaan omassa sairaalassaan tavanomaisen protokollan mukaan. Kotiutusvaiheessa potilas saa mukaansa verenpainemittarin ja etämonitoroinnin mahdollistavan Android-puhelimen, johon on ladattu Medixinen Hub-ohjelmisto.

Interventioryhmän potilas seuraa verenpainettaan viikon jaksoissa kuukausittain, ja mittaustulokset siirtyvät verenpaineportaaliin, johon sekä potilaalla että hoitavalla lääkärillä ja tutkijoilla on pääsy. Verrokkiryhmän potilaat puolestaan mittaavat verenpaineensa tutkimuslaitteistolla tutkimuksen alussa ja vuoden kuluttua tutkimuksesta.

Potilaan automaattinen ohjeistus vähentää manuaalista työtä

Sairaalahoidon päättyessä potilaan portaaliin on syötetty tätä hoitaneen lääkärin ja tutkijalääkärin yhteisen suunnitelman mukaan tiedot siitä, millaisiin toimenpiteisiin mahdolliset muutokset verenpaineessa johtavat. Yksilöllisten raja-arvojen ylittyessä portaali voi esimerkiksi automaattisesti neuvoa potilasta muuttamaan lääkeannostuksia tai ottamaan yhteyttä hoitavaan sairaalaan.

Vuonna 2018 käynnistyneeseen tutkimukseen rekrytoidaan potilaita, jotka ovat äskettäin sairastaneet aivoverenkierron häiriön. Mukana ovat toistaiseksi Meilahden sairaalan Neurokeskus, Kanta-Hämeen keskussairaala sekä Päijät-Hämeen keskussairaala. Lisää sairaaloita on liittymässä mukaan lähiaikoina. Tutkimus aloitettiin pilottivaiheella, jonka aikana verenpaineportaalia jatkokehitettiin. Potilaita on tähän mennessä rekrytoitu 65, ja tavoitteena on tutkimuksen loppuun mennessä saada 405 potilaan otanta. Tutkimuksen rekrytointi jatkuu Lumikarin arvion mukaan vielä 2-3 vuotta.

Loistava sitoutumisen taso

Ensimmäisiä alustavia, tutkimuksen protokollaa kuvaavia tuloksia tutkimuksesta odotetaan kuitenkin syksyllä 2021. Lumikarin tuntuma on jo nyt, että potilaat ovat motivoituneet uudenlaiseen seurannan ja hoidon malliin hyvin.

”Arkeen integroituva omien verenpainearvojen seuranta vaikuttaa olevan jotain sellaista, mitä potilaat lähes iästä riippumatta pitävät toimivana. Mukana olevat potilaat ovat sitoutuneet tutkimukseen erinomaisesti, mikä yleensä kertoo siitä, että valittu lähestymistapa toimii.”

Tutkijalääkäri LL Tuomas Lumikari

Medixinen tuottamaan portaaliin sekä tukeen etämonitorointilaitteiden kanssa Lumikari on tyytyväinen.

”Olen alusta asti ollut tyytyväinen siitä, että Medixinellä on aina hyvin nopeasti saatu kiinni siitä, mikä on tutkimuksen lääketieteellinen ongelma ja millaisia millaisia teknisiä ratkaisuja sitä tukemaan voisi tuottaa. Olemme saaneet ensimmäisen vedoksen ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia ongelmiin aina nopealla aikataululla.”

Uusien innovaatioiden kehittämisessä Lumikari näkee yritysten ja tutkimuksen yhteistyön välttämättömänä.

Oletko kiinnostunut etämonitoroinninsta kroonisten sairauksien hoidossa? Ota yhteyttä meihin!

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ota yhteyttä

Aloitetaanko jo?

Ota yhteyttä – selvitetään yhteistyömahdollisuuksia!

Ota yhteyttä