Hyppää sisältöön

vähennä manuaalista työtä automaation avulla

Seuraa potilaita ja arvioi hoidon tarvetta

Muodosta yleiskuva potilaan terveydentilasta

Kerää väestötason raportteja

Automatisoi hoidontarpeen arviointia

Priorisoi ja organisoi

Automaattiseurannan ominaisuuksia

  • Näe lista potilaista, joiden etämittaustulokset tai kyselyvastaukset ylittävät raja-arvot
  • Tarkastele lähemmin potilaskohtaisia tietoja – joko yksittäisen mittauksen osalta tai pidemmän aikajakson trendiä
  • Tarvittaessa ota yhteys potilaaseen turvallisten viestien tai videovastaanoton kautta
  • Osoita tehtäviä itsellesi tai muille tiimin jäsenille
  • Muokkaa tehtävän tietoja: kiireellisyyttä, takarajaa tai tilaa
  • Jätä kommentteja tehtävien yhteyteen muun tiimin tiedoksi
  • Merkitse tehtävät valmiiksi, kun olet tarkastanut ne

Manuaalinen työ triage-palvelussamme väheni 40 % alustan käyttöönoton jälkeen. Kun suuri osa seurannasta on voitu automatisoida, jää hoitohenkilökunnalla enemmän aikaa niille potilaille, jotka todella tarvitsevat apua. Järjestelmä toimii luotettavasti.

Lue lisää
Linde Healthcare logo

Sandra Guedes
Clinical Management Centre Manager, Linde Healthcare

Ota yhteyttä

Aloitetaanko jo?

Ota yhteyttä – selvitetään yhteistyömahdollisuuksia!

Ota yhteyttä